• english_news
  “KAO” MegRhythm Steam Eye Mask
  2018年12月20日
 • english_news
  “YOKOI JOZO” Kinsho, Beiju, Kohaku, Suisen, Edo Tannen Su, Maroyaka Ponzu
  2019年1月25日
 • english_news
  DASSAI 45 / DASSAI 39 / DASSAI 23 / DASSAI Beyond / DASSAI Sparkling 45 / DASSAI Umeshu 23
  2020年3月10日
 • english_news
  “NIPPON SHOKKEN” Tamago Tappuri Batter 1KG
  2018年11月15日
 • english_news
  “SANYO” Sapporo Ichiban Ramen Packs and Otafuku Okonomi Yakisoba
  2018年10月26日
 • english_news
  Akita Komachi Rice 5kg
  2020年4月7日
 • english_news
  “IA FOODS” Konjac Jelly
  2019年7月8日
 • english_news
  “OTAFUKU SAUCE” Katsu Meshi no Tare, Umakuchi Shio Dare, Volga Rice Sauce, Hiyashi Chuka Dashi, Union Gyomu Yo Chuno Sauce
  2018年11月9日
 • english_news
  “HAMADA SHUZO” Japanese Craft Gin JUJU 700ml
  2019年8月6日
“IA FOODS” Konjac Jelly

Konjac Jelly in Pouch! Choose from many different flavors:

Grape Flavor

Apple Flavor

Peach Flavor

Cola Flavor

Ramune Flavor

Melon Soda Flavor

english_news Related article
 • “MARINE FOODS” Shime Iwashi (Vinegar Marinated) / “TOYO SUISAN” Hokkaido Sashimi Iwashi
  “MARINE FOODS” Shime Iwashi (Vinegar Marinated) / “TOYO SUISAN” Hokkaido Sashimi Iwashi
 • “YAOKIN” Umai Sugar Rusk / Umai Wa (Mentai, Cheese, Yasai Sarada) / Umaibo
  “YAOKIN” Umai Sugar Rusk / Umai Wa (Mentai, Cheese, Yasai Sarada) / Umaibo
 • “FURUTA CONFECTIONARY” Nama Cream Chocolate / Sequoia Chocolate / Kaki no Tane Choco
  “FURUTA CONFECTIONARY” Nama Cream Chocolate / Sequoia Chocolate / Kaki no Tane Choco
 • “MARUSAN-AI” Miso Products
  “MARUSAN-AI” Miso Products
 • Akita Komachi Rice 5kg
  Akita Komachi Rice 5kg
 • Hon Mirin Kokonoe Sakura 500ml, 1.8L
  Hon Mirin Kokonoe Sakura 500ml, 1.8L