• english_news
  “KAMEDA SEIKA” Rice Crackers and Snacks
  2020年6月22日
 • english_news
  “YAOKIN” Umai Sugar Rusk / Umai Wa (Mentai, Cheese, Yasai Sarada) / Umaibo
  2020年5月22日
 • english_news
  Guzai To Umami Ni Kodawatta Zosui (Rice Soup)
  2020年6月30日
 • english_news
  “OTAFUKU SAUCE” Katsu Meshi no Tare, Umakuchi Shio Dare, Volga Rice Sauce, Hiyashi Chuka Dashi, Union Gyomu Yo Chuno Sauce
  2018年11月9日
 • english_news
  Chihominori Rice (Niigata Produced) 1kg NEW CROP
  2020年10月1日
 • english_news
  “KAGOSHIMA KUMIAI SHOKUHIN” Beni Haruka (2 Pieces) 500g
  2018年11月9日
 • english_news
  “HAKUBAKU” Haiga Oshimugi (Rolled oats) / Mocchiri Oishi Hatsuga Genmai (Germinated brown rice)
  2021年4月26日
 • english_news
  “SHINSHUICHI MISO” Inaka Miso 1kg / Itacho Gonomi Shiro Miso 1kg
  2020年9月29日
 • english_news
  “SHINSHUICHI MISO” Tokuaka Red Miso 20kg
  2021年3月26日
NEWS
Bag Clip with Cap / New Pan Pita / Cookie Cutter / Shape Ring / Measuring Cup / Tube Pot
“HAMADA SHUZO” DAIYAME 40 700ml
Take-out Food Containers
“TSURYUYA SEIKA” Matcha Pudding / Hojicha Pudding
“HAKUBAKU” Haiga Oshimugi (Rolled oats) / Mocchiri Oishi Hatsuga Genmai (Germinated brown rice)
“MARUYAMA SUISAN” Mini Kanikama (Retort Imitation Crab) 45g
Sapporo Ramen / Aomori Ramen / Kitakata Ramen / Aizu Ramen / Tokyo Ramen
“MORITA” Kakeru Shio Konbu Aji no Tare / Kojanto Shoga Ponzu / YUZUSCO Bukkake Tsuyu / Lemonsco Bukkake Tsuyu
“HAKUBAKU” Kirishina Soba 200g